APEC: CÔNG NGHỆ SINH HỌC – CÔNG CỤ MẠNH MẼ CHO NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

Trong cuộc Đối thoại Chính sách Cấp cao APEC hàng năm về Công nghệ sinh học Nông nghiệp (HLPDAB) tại Cần Thơ, Việt Nam vào ngày 20 tháng 8 năm 2017, chương trình nghị sự bao gồm các chính sách CNSH trong nông nghiệp, thúc đẩy quan hệ đối tác nhà nước - tư nhân trong nghiên cứu và ứng dụng CNSH nông nghiệp, và việc áp dụng công nghệ sinh học nông nghiệp để ứng phó với biến đổi khí hậu.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy, Vụ trưởng Vụ khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch HLPDAB cho biết, biến đổi khí hậu đã làm trầm trọng thêm những thách thức đối với nông nghiệp, đặc biệt ở các nền kinh tế và địa lý dễ bị tổn thương nhất.

"Chúng tôi nhận ra rằng công nghệ sinh học cung cấp một bộ công cụ mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững của nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp, cũng như ngành công nghiệp thực phẩm", bà nói. Bà cũng cho biết thêm: công nghệ sinh học hiện đại đã cung cấp phương tiện và một loạt các kỹ thuật hiện đại để cải thiện năng suất nông nghiệp.
 
Tham khảo thêm thông tin trên The Nation.
Nguồn: www.isaaa.org