GẠO ĐA DINH DƯỠNG BIẾN ĐỔI GEN CUNG CẤP BA LOẠI VI CHẤT CHỐNG SUY DINH DƯỠNG

Một nhóm các nhà nghiên cứu từ ETH Zürich do Navreet Bhullar và Nghiên cứu sinh Simrat Pal Singh đã thành công trong việc biến đổi gen một giống lúa mới, không chỉ có hàm lượng sắt và kali tăng lên trong hạt mà còn sản sinh ra beta-carotene, tiền chất của vitamin A.
Thành công của nhóm là đã thiết kế 1 cấu trúc chứa bốn gen để cải thiện vi chất dinh dưỡng có thể được chèn vào bộ gen lúa như là một locus di truyền đơn lẻ. Điều này cho phép hàm lượng sắt, kẽm và beta-carotene đồng thời tăng lên nhờ quá trình lai giữa các giống lúa ở các quốc gia khác nhau thay vì phép lai các dòng lúa mang các vi chất dinh dưỡng đơn lẻ để có được hàm lượng cải thiện trong hạt lúa.

Các dòng lúa đa dinh dưỡng mới vẫn đang được thử nghiệm trong nhà kính và phân tích hàm lượng vi chất của chúng. Bhullar hy vọng rằng các dòng lúa gạo mới này sẽ được khảo nghiệm đồng ruộng vào năm tới.

Tham khảo thêm thông tin trên ETH News article và nghiên cứu trên Scientific Reports.
Nguồn:www.isaaa.org