CTNBIO CỦA BRAZIL CHẤP THUẬN GIỐNG ĐẬU TƯƠNG BIẾN ĐỔI GEN MỚI

Trong cuộc họp toàn thể tháng 8, Ủy ban an toàn sinh học kỹ thuật quốc gia (CTNBio) của Brazil đã phê duyệt một giống đậu tương Bt mới cho trồng trọt, tiêu dùng của con người và động vật. Ngoài khả năng kháng côn trùng, đậu tương biến đổi gen (GM) có khả năng chống chịu với ba loại thuốc diệt cỏ: glyphosate, glufosinate, và dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D).
Đậu tương biến đổi gen được tạo ra bằng phép lai giữa các sự kiện DAS-81419-2 và DAS-44406-6, và chứa hai gen kháng sâu (cry1Ac và cry1F) và ba gen kháng thuốc diệt cỏ (aad-12, 2mepsps và pat).

Công nghệ này bản quyền thuộc về Dow AgroSciences, tên là Conkesta Enlist E3 ™, và sản phẩm đầu tiên được thương mại hóa bởi CTNBio có gen kháng sâu bệnh và kháng thuốc diệt cỏ trong một sự kiện đơn lẻ. Dow AgroSciences hiện đang làm việc để đăng ký với Bộ Nông nghiệp Brazil. Sự kiện tương tự cũng đã được thương mại hóa tại Argentina vào năm 2016.

Tham khảo thêm thông tin (Bằng tiếng Bồ Đào Nha) trên Boas Práticas Agronômicas.
Nguồn:www.isaaa.org