THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU CÓ THỂ ĐẠT MỨC 39,5 TỶ USD VÀO NĂM 2022

Thị trường công nghệ sinh học nông nghiệp toàn cầu dự kiến có tốc độ tăng trưởng hàng năm 10,1% từ năm 2015 đến năm 2022, có thể đạt 39,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Theo báo cáo của Tư vấn Tình hình Thị trường HTF với tiêu đề Công nghệ sinh học Nông nghiệp – Triển vọng Thị trường Toàn cầu (2016-2022).

Báo cáo đã phân tích các xu hướng thị trường ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương và phần còn lại của thế giới. Họ cũng xem xét biểu hiện của các vị trí quan trọng trong ngành. Báo cáo nhằm cung cấp thông tin chi tiết về các xu hướng hiện tại và tương lai, tập trung vào triển vọng tăng trưởng dự báo cho giai đoạn 2016-2022.

Theo báo cáo, sự tăng trưởng của thị trường công nghệ sinh học nông nghiệp là do tăng luồng vốn và đầu tư cho các nước tham gia ngành công nghiệp cũng như nghiên cứu và phát triển ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Châu Phi. Tuy nhiên, các quy định nghiêm ngặt của chính phủ và sự chống lại cây trồng công nghệ sinh học có thể làm chậm sự tăng trưởng của thị trường.

Tham khảo thêm thông tin trên HTF Market Intelligence.
Nguồn:www.isaaa.org