KENYA PHÊ DUYỆT KHẢO NGHIỆM NGÔ VÀ BÔNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Cơ quan An toàn sinh học Quốc gia Kenya đã phê chuẩn các đăng ký khảo nghiệm trình diễn quốc gia bông và ngô công nghệ sinh học (NPTs) được bắt đầu vào tháng 10 năm 2017. Sự kiện này được thông báo bởi Giám đốc điều hành NBA, Willy Tonui, sau cuộc họp với các bên liên quan, trong đó có Tổ chức Nghiên cứu và Chăn nuôi trong Nông nghiệp Kenya (KALRO) và Quỹ Công nghệ Nông nghiệp Châu Phi (AATF), những đơn vị trước đây đã nhận được giấy phép khảo nghiệm nhưng đã bị dừng lại bởi Thư ký Y tế, Tiến sĩ Cleopa Mailu.
"Gần đây, chúng tôi đã thảo luận với Cơ quan Thanh tra Y tế Thực vật Kenya (KEPHIS) và bây giờ tôi muốn xác nhận rằng chúng tôi có những hướng dẫn cần thiết cho phép khảo nghiệm đồng ruộng ngô CNSH và không có lý do gì để NPTs không bắt đầu sớm’”, Tiến sĩ Tonui nói. Ông cũng đề cập rằng họ đã đạt được thoả thuận về bông công nghệ sinh học và sẽ được đưa ra trong vụ kế tiếp.

Tham khảo thêm trên BIO SmartBriefBusiness Daily Africa.
Nguồn:www.isaaa.org