SIÊU BIỂU HIỆN GEN ĐỘT BIẾN ZMDA1 HOẶC ZMDAR1 CẢI TIẾN TÍNH TRẠNG NĂNG SUẤT CÂY NGÔ THÔNG QUA TĂNG CƯỜNG TỔNG HỢP HÀM LƯỢNG TINH BỘT

DA1 và DAR1 là hai phân tử nhận ubiquitin có chức năng như những phân tử điều khiển âm tính trong quá trình phân chia tế bào ở giai đoạn phát triển của cây Arabidopsis. Một “arginine” biến thành “lysine đột biến” tại vị trí amino acid “358” có thể tạo thành một kiểu hình là da1-1, mà kiểu hình ấy làm cho kích thước cơ quan tăng lên, hạt lớn hơn bình thường. Một nhóm các nhà nghiên cứu đứng đầu là Guangning Xie thuộc ĐH Sơn Đông, Trung Quốc, đã chuyển riêng rẽ từng gen đột biến ZmDA1 (Zmda1) và ZmDAR1 (Zmdar1) trong dòng ngô cận giao ưu việt, dòng DH4866. 

Năng suất hạt ở cây ngô chuyển gen tăng 15% so với dòng dại chưa chuyển gen do có sự cải tiến đáng kể số lượng hạt khối lượng hạt, và hàm lượng tinh bột. Phân tích còn cho thấy: sự biểu hiện mạnh mẽ các gen đột biến Zmda1 và Zmdar1 đã làm tăng sự phát triển hạt và thúc đẩy sự biểu hiện các gen điều khiển enzyme “sinh tổng hợp tinh bột” làm cho năng suất hạt tăng lên rõ rệt.

Siêu biểu hiện các gen đột biến nói trên có thể cải tiến sự tổng hợp tinh bột trong hạt ngô. Đây là một gen ứng viên để cải thiện năng suất ngô. 

Tham khảo thêm nghiên cứu trên Plant Biotechnology Journal.