GEN MỚI TRONG NGÔ CÓ THỂ KHÁNG LẠI NHIỀU LOẠI BỆNH

Các nhà khoa học ở Đại học bang Bắc Carolina đã khám phá ra một gen trong ngô có thể liên quan đến sự đề kháng với các bệnh lá cây khác nhau. Bài báo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Genetics.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện thấy gen caffeoyl-CoA O-methyltransferase gen dường như tạo ra khả năng kháng một phần đối với bệnh héo rũ (leaf blight)  và bệnh đốm xám ngô (gray leaf spot), và có thể là bệnh đốm lá to (northern leaf blight) là 3 bệnh chính ảnh hưởng đến cây ngô trên toàn cầu.
Theo Peter Balint-Kurti, một trong những tác giả của nghiên cứu từ Sở Nghiên cứu Nông nghiệp USDA, phát hiện ra cơ chế kháng bệnh sẽ giúp các nhà chọn giống cây trồng phát triển các đặc tính quan trọng trong các giống cây ngô tương lai. Balint-Kurti cho biết: "Có hàng trăm gen ở khu vực này và xác định các gen cụ thể ảnh hưởng đến sự đề kháng của bệnh là một thách thức. "Nó giống như tìm kiếm một nhà hàng đặc biệt trong thành phố - mà không có Google để hỗ trợ bạn."

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng bản đồ tốt dẫn họ đến một đoạn nhỏ chỉ bốn gen của DNA ngôi. Sau đó, họ thực hiện nhiều bài kiểm tra để thu hẹp bốn gen này xuống một. Gen họ tìm thấy cũng có thể tham gia vào quá trình sản xuất lignin, điều này có thể chỉ ra rằng việc sản xuất lignin đồng nghĩa với khả năng kháng bệnh mạnh mẽ hơn ở cây trồng.

Tham khảo thêm từ NCSU.
Nguồn:www.isaaa.org