CỔNG THÔNG TIN ĐƯỢC THIẾT LẬP ĐỂ TĂNG TỐC NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN TRONG THỰC VẬT

Các nhà khoa học từ Đại học California, Davis và các đối tác đã hoàn thành trình tự gen toàn bộ đầu tiên của những đột biến gây ra bởi neutron nhanh của một loại gạo mô hình được gọi là Kitaake có vòng đời ngắn chỉ 9 tuần. Việc thu thập này này sẽ giúp đẩy nhanh nghiên cứu di truyền trong lúa và các cây monocots khác có thể được sử dụng làm nhiên liệu sinh học. Một cổng thông tin gọi là KitBase đã được đưa ra để cho phép các nhà nghiên cứu khác có được thông tin liên quan đến bộ sưu tập đột biến, chẳng hạn như chuỗi, đột biến và dữ liệu kiểu hình cho mỗi dòng lúa.

Theo Guotian Li thuộc Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley, việc chiếu xạ neutron nhanh gây ra nhiều dạng đột biến dẫn đến các allel khác nhau của gen, điều này không thể thực hiện được bằng các kỹ thuật khác. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng 50 cây để thu thập đột biến sử dụng kỹ thuật này. Nếu họ sử dụng cách tiếp cận truyền thống, họ sẽ cần hơn 16.000 cây. Họ đã có thể xác định tổng cộng 91.513 đột biến ảnh hưởng đến 32.307 gen hoặc 58% của tất cả các gen trong bộ gen của cây lúa. Bài báo được xuất bản trong tờ The Plant Cell.

Pamela Ronald thuộc UC Davis, tác giả chính của bài báo, cho biết: "Sự so sánh này rõ ràng cho thấy sức mạnh của quần thể đột biến được sắp xếp theo trình tự để phân tích di truyền nhanh.

Truy cập cổng Web KitBase để biết thêm thông tin.
Nguồn:www.isaaa.org