SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY LÚA CESIUM THẤP THÔNG QUA CRISPR-CAS

Sự xuất hiện của phóng xạ cesium trong thực phẩm đã gây ra những lo ngại về sức khoẻ sau tai nạn hạt nhân. Mặc dù có mặt ở nồng độ thấp trong đất bị ô nhiễm, nhưng cesium (Cs +) vẫn có thể được lấy ra từ cây trồng và vận chuyển đến các bộ phận ăn được của chúng. Năng suất cây trồng Cs + từ nồng độ thấp đã ảnh hưởng đến việc sản xuất lúa (Oryza sativa L.) ở Nhật Bản sau vụ tai nạn hạt nhân tại Fukushima vào năm 2011.

Manuel Nicves-Cordones từ CEBAS-CSIC, cùng với các nhà nghiên cứu từ các trường đại học và các viện nghiên cứu khác nhau trên thế giới, gần đây đã thông báo việc ngừng hoạt động của máy vận chuyển K + + Oshak1, sử dụng hệ thống CRISPR-Cas, sau đó giảm sự hấp thu Cs + của cây lúa.

Trong lúa, khả năng hấp thụ Cs + phụ thuộc vào hai tính chất chức năng của OsHAK1: khả năng nghèo nàn của hệ thống thực vật trong việc phân biệt giữa Cs + và kali (K +), và khả năng vận chuyển Cs + từ nồng độ rất thấp bên ngoài. Trong một thí nghiệm với đất Fukushima bị ô nhiễm nặng 137Cs +, các cây lúa chuyển đổi không có chức năng OsHAK1 giảm đáng kể mức 137Cs + trong rễ và cành.

Những kết quả này mở ra những quan điểm mới để sản xuất thực phẩm an toàn tại các khu vực bị ô nhiễm bởi các vụ tai nạn hạt nhân.

Để biết thêm thông tin, hãy đọc bài báo trên The Plant Journal.
Nguồn:www.isaaa.org