CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ TRONG CÂY CÀ CHUA GÂY RA TÌNH TRẠNG ĂN THỊT ĐỒNG LOẠI TRONG SÂU HẠI

Các cây cà chua có thể khiến sâu bướm để trở thành loài ăn thịt, theo một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Wisconsin. Các kết quả được công bố trên tờ Nature Ecology and Evolution.

Sâu bệnh ăn cỏ được biết là ăn lẫn nhau khi thiếu thức ăn. Một số thực vật cũng ảnh hưởng đến dịch hại bằng cách làm cho chúng ăn thịt nhiều hơn đối với các loài côn trùng khác. Trong nghiên cứu của nhà sinh vật học John Orrock và cộng sự, một phản ứng tự vệ trong cây cà chua đã được kích hoạt bằng cách thể hiện chúng ở dạng methyl jasmonate (MeJA), một chất khí trong thực vật phát ra để cảnh báo về nguy cơ sắp xảy ra. Khi cây cà chua cảm nhận được meJA, chúng phản ứng bằng cách sản sinh chất độc làm cho chúng kém chất dinh dưỡng hơn đối với côn trùng. Sau đó, các cây cà chua đã được tiếp xúc với sâu bướm của một loại sâu bệnh phổ biến, sâu bướm đồi mồi nhỏ. Sau tám ngày, cây cà chua bị báo động mạnh bởi MeJA đã mất ít sinh khối hơn so với các cây đối chứng hoặc những cây mà ít nhận được báo động từ MeJA. Điều này ngụ ý rằng phản ứng này có hiệu quả trong việc bảo vệ cây cà chua.

Sau hai ngày, các nhà nghiên cứu đã quan sát được rằng những con sâu bướm ăn lá của các cây đã được xử lý đã chuyển sang ấu trùng chết sớm hơn và ăn thịt đồng loại nhiều hơn những con ăn lá với cây đối chứng.

Tham khảo thêm tại Nature.
Nguồn:www.isaaa.org