ỦY BAN CHÂU ÂU CHO PHÉP SỬ DỤNG NĂM SẢN PHẨM BIẾN ĐỔI GEN TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Vào ngày 4 tháng 7 năm 2017, Ủy ban Châu Âu đã cho phép 5 cây trồng biến đổi gen (GM) để sử dụng trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Các loại cây trồng biến đổi gen là Bông 281-24-236 x 3006-210-23 x MON 88913; Bông GHB 119; Ngô Bt11 x 59122 × MIR604 × 1507 × GA21; Ngô DAS-40278-9; Và ngô cải tiến MON 810.

Các loại cây trồng biến đổi gen được phê duyệt đã trải qua thủ tục ủy quyền đầy đủ, bao gồm đánh giá khoa học thuận lợi của Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu (EFSA). Các vụ mùa cũng nhận được phiếu bầu "không ý kiến" từ các quốc gia thành viên trong cả Ủy ban Thường vụ và Khiếu nại và Ủy ban đã thông qua các quyết định. 

Các giấy phép không bao gồm việc trồng trọt, có hiệu lực trong 10 năm, và bất kỳ sản phẩm nào được sản xuất từ các cây biến đổi gen này sẽ phải tuân thủ các quy định về nhãn hàng và nguồn gốc của Liên minh Châu Âu.

Tham khảo thêm thông tin trên European Commission.
Nguồn:www.isaaa.org