CÁC NHÀ KHOA HỌC TẠI ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ QUEENSLAND PHÁT TRIỂN CHUỐI VÀNG ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI TÌNH TRẠNG THIẾU HỤT VITAMIN Ở CHÂU PHI

Các nhà nghiên cứu của Đại học Công nghệ Queensland (QUT) đã phát triển chuối biến đổi gen làm giàu vitamin A để cứu hàng ngàn mạng sống ở châu Phi, những người có nguy cơ bị thiếu vitamin A.

Theo giáo sư James Dale, một nhà khoa học hàng đầu, họ đã tăng cường độ vitamin A của chuối lên gấp bốn lần so với mục tiêu. Ban đầu, họ đã thử nghiệm các thay đổi di truyền trên chuối Cavendish ở Queensland, Australia, sau đó là chuối cho nấu ăn ở vùng cao nguyên hoặc đông Phi với sự hợp tác của các nhà nghiên cứu tại Tổ chức Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc gia. Các nhà khoa học lo ngại về khả năng giảm lượng pro-vitamin A được sản xuất qua các thế hệ nhưng vấn đề này đã không xảy ra ngay cả sau năm thế hệ.

Người ta hy vọng rằng sẽ mất sáu năm trước khi chuối giàu vitamin A sẽ có ở Uganda do các quy định ràng buộc.

Tham khảo thêm tại QUT
Nguồn:www.isaaa.org