CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐANG TÌM KIẾM CÁC LOÀI THỰC VẬT CÓ MẠNG LƯỚI BIỂU HIỆN GEN DUY NHẤT CÓ KHÁ NĂNG CHỊU LẠNH VÀ KHÔ HẠN

Một nghiên cứu do nhà khoa học phức tạp Samuel Scarpino tiến hành khảo sát mạng lưới đồng biểu hiện gen đã phát triển để giúp cây chịu được hạn hán và lạnh. Bài báo được xuất bản trong Kỉ Yếu hội nghị Hoàng Gia B, tập trung vào Arabidopsis và xác định hai mạng biểu hiện gen duy nhất: một  thích ứng với lạnh, và một cho hạn hán.
Hai phản ứng khác nhau một cách chiến lược và trong thời đại tiến hóa. Khi hạn hán, các mô trong rễ, thân và lá thực hiện các hoạt động đặc biệt. Khi tế bào bắt đầu bị lạnh, các tế bào trong các mô ứng phó một cách tương tự, và bằng những phương tiện có thể được ứng dụng trong nguyên mẫu, bởi các đơn bào gốc trước đây.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các gen đặc biệt trong mùa lạnh sẽ nối với vị trí trung tâm, trong mạng lưới rộng rãi khoảng 10.000 gen. Ngược lại, các gen tích hợp đặc biệt trong hạn hán được ánh xạ tới các cụm ngoại biên trong mạng lưới tổng thể. Nhóm nghiên cứu kết luận rằng các cấu trúc của hai mạng lưới gen bắt chước cách các loài thực vật phản ứng dưới hai thời tiết bắt buộc.

Thêm thông tin tại Santa Fe Institute News.
Nguồn: www.isaaa.org