CẢI THIỆN GIỐNG SẮN ĐỂ GIẢM ĐÓI NGHÈO TẠI CHÂU PHI

Các giống sắn cải tiến giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực ở Châu Phi sẽ sớm có thể xuất hiện ở lục địa này.
Các nhà khoa học của Tổ chức nghiên cứu Chăn nuôi Nông nghiệp Kenya (KALRO) đang phát triển các giống kháng virus biến đổi gen cho Africa Plus (VIRCA Plus), được cải thiện về dinh dưỡng và chống lại bệnh khảm sắn và bệnh sọc nâu sắn. Nhà khoa học của KALRO, Simon Gichuki, đã báo cáo rằng hai căn bệnh này dẫn đến thiệt hại kinh tế khoảng 180 triệu USD mỗi năm ở  riêng phía đông Châu Phi. KALRO đang cộng tác với các chuyên gia trong các viện nghiên cứu khác nhau ở Uganda và Nigeria, cũng như tại Trung tâm Khoa học Donald Danforth và Dịch vụ quốc tế về tiếp thu các ứng dụng CNSH nông nghiệp.

Hiện tại, các giống VIRCA Plus đang được thử nghiệm diện hẹp. Nhà nghiên cứu của KALRO, Charles Wuturu, nhấn mạnh rằng sự thất bại trong việc gây quỹ nghiên cứu và không hướng tới các tổ chức điều phối gây ra mối đe doạ đối với công nghệ phát triển của ngành sắn và Kenya đang tìm những con đường khác. Theo Giám đốc của Tổ chức Dịch vụ quốc tế về tiếp thu các ứng dụng CNSH nông nghiệp tại Châu Phi (ISAAA), Tiến sĩ Margaret Karembu, các bộ ngành khác nhau có nhận thức khác nhau về công nghệ nông nghiệp, nhưng chính sách nên được hài hòa hóa để đảm bảo rằng các quỹ nghiên cứu sẽ không bị ảnh hưởng.

Tham khảo công bố gốc tại Media Max Kenya.
Nguồn: www.isaaa.org