CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH QTL NHIỆT CHO NĂNG SUẤT CỦ Ở KHOAI TÂY

Trong giống khoai tây, năng suất củ là tối ưu ở nhiệt độ ban ngày, từ 14-22 ° C, với sự gia tăng nhiệt độ, năng suất củ bị giảm hoặc bị ức chế. Almudena Trapero-Mozos thuộc trường Đại học St. Andrew ở Anh đã tiến hành nghiên cứu nhằm xác định các điểm đặc tính định lượng (QTL) có liên quan đến năng suất củ.

Một gen ứng viên, HSc70, đã được xác định trong khoảng QTL liên quan đến năng suất cao trong tập đoàn khoai tây lai đa bội. Một biến thể allelic HSc70 đặc biệt sau đó đã được tìm thấy có liên quan đến năng suất cao trong tập đoàn nay. Biểu hiện của biến thể allel đã cao hơn nhiều so với những allel khác, đặc biệt là khi tiếp xúc với nhiệt độ cao vừa phải.


Phân tích cho thấy một yếu tố lặp lại có trong promoter của allele biến thể, nhưng không có trong các allel khác của HSc70 trong tập đoàn. Biểu hiện của các biến thể allelic dưới promoter bản địa dẫn đến tăng cường biểu hiện ở nhiệt độ cao. Điều này làm năng suất được cải thiện ở nhiệt độ thông thường.

Các kết quả này xác định biểu hiện HSc70 như là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự ổn định sản lượng ở nhiệt độ thông thường.

Tham khảo thêm nghiên cứu trên Plant Biotechnology Journal.
Nguồn:www.isaaa.org