Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 21 tháng 06 năm 2017 BÁO CÁO CHO THẤY CÁC PHÊ CHUẨN CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN LÀM BÙNG NỔ THỊ TRƯỜNG THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Theo báo cáo của Công ty TNHH Pvt Nghiên cứu và cố vấn kinh doanh Occams thì thị trường thực phẩm sinh học toàn cầu dự kiến sẽ tăng với tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 5% từ năm 2016-2023. Sự phát triển của thị trường thực phẩm sinh học toàn cầu,trong các yếu tố khác nhau, chủ yếu là do sự gia tăng số lượng phê duyệt thực phẩm công nghệ sinh học ở nhiều quốc gia.
Báo cáo cũng trình bày, theo ISAAA, khoảng 92% hạt giống ngô của Hoa Kỳ là giống công nghệ sinh học năm 2015, và 94% ở cây đậu tương. Mạng lưới Hành động Công nghệ Sinh học của Canada cũng báo cáo rằng vào năm 2015, khoảng 80% ngô và 60% đậu nành được sản xuất ở Canada là giống công nghệ sinh học.
 
Những kết quả quan trọng trong báo cáo bao gồm: 
• Tăng sản xuất thực phẩm công nghệ sinh học là yếu tố chínhthúc đẩy tăng trưởng trên thị trường.
• Bắc Mỹ chiếm thị phần doanh thu cao nhất vào năm 2016.
• hân loại loại cây trồng chiếm thị phần doanh thu lớn vào năm 2016 căn cứ vào sự gia tang sản lượng cây trồng biến đổi gen trên toàn cầu.
• Phát triển sản phẩm là chiến lược chủ đạo được thông qua bởi những người tham gia thị trường thực phẩm công nghệ sinh học.
 
Tham khảo thêm thông tin trên Occams Research website.
Nguồn:www.isaaa.org