BRAZIL CẤP PHÉP THƯƠNG MẠI HÓA CHO MÍA ĐƯỜNG BIẾN ĐỔI GEN

Vào ngày 8 tháng 6 năm 2017, Ủy ban kỹ thuật an toàn sinh học quốc gia của Brazil (CTNBio) đã phê duyệt việc phát hành thương mại mía Bt chuyển gen đầu tiên (mía Bt), CTC 20 BT, được phát triển bởi Trung tâm Công nghệ mía đường của Braxin (CTC).
Mía đường Bt, mía biến đổi gen đầu tiên được phép canh tác trên thế giới, có khả năng chịu đựng những thiệt hại do sâu đục mía (Diatraea saccharalis), dịch hại chính của mía ở Braxin. Theo các chuyên gia nông nghiệp ở Brazil, thiệt hại gây ra bởi sâu đục mía gây ra khoảng 5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Giống Bt (Bacillus thuringiensis) trong CTC 20 BT, đã được sử dụng rộng rãi trong hơn 20 năm trong các cây trồng CNSH như đậu tương, ngô, bông và cà tím.

Hồ sơ khoa học đánh giá mía đường Bt đã được trình lên CTNBio vào năm 2015 để đánh giá về sức khoẻ và môi trường bằng các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận. Các nghiên cứu chế biến đã chứng minh rằng đường và ethanol từ giống mới này giống như các loại mía truyền thống. Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng cả gen Bt và protein trong CTC20 BT mía được loại bỏ hoàn toàn khỏi các dẫn chất mía trong quá trình sản xuất. Nghiên cứu môi trường không tìm thấy bất kỳ tác động bất lợi nào đối với thành phần đất, khả năng phân huỷ sinh học của mía, hoặc quần thể côn trùng, trừ các loài mục tiêu (chủ yếu là sâu đục thân). CTC sẽ hợp tác chặt chẽ với các nhà sản xuất, bắt đầu với việc phân phối 20 cây giống Bt mía, tiếp theo là theo dõi chặt chẽ việc canh tác.

Tham khảo thêm thông tin về nghiên cứu trên Brazilian Sugarcane Industry Association (UNICA).
Nguồn:www.isaaa.org