OGTR ÚC NHẬN ĐƠN XIN CẤP PHÉP PHÁT HÀNH THƯƠNG MẠI CẢI DẦU BIẾN ĐỔI GEN GIÀU DHA

Văn phòng Quản lý Công nghệ Gene (OGTR) đã nhận được đăng ký cấp giấy phép (DIR 155) từ Công ty TNHH Nuseed Pty. (Nuseed) để trồng thương mại cải dầu biến đổi gen (GM).

DIR 155 cho phép thương mại hóa dòng cải dầu biến đổi gen, cải dầu DHA chứa 7 gen đã được giới thiệu để sản xuất acid béo không no chuỗi dài omega-3, chủ yếu là axit docosahexaenoic (DHA) trong dầu hạt. Cải dầu DHA cũng chứa một gen marker chọn lọc cho khả năng chịu được thuốc diệt cỏ glufosinate. Nuseed xin cấp phép cho việc phát triển thương mại cây cải dầu biến đổi gen trong tất cả các khu vực trồng cây cải dầu ở Úc. Cải dầu biến đổi gen và các sản phẩm của nó sẽ được đưa vào thương mại nói chung, bao gồm cả việc sử dụng trong thức ăn cho người và gia súc.

OGTR đang chuẩn bị Kế hoạch Đánh giá và Quản lý Rủi ro cho việc áp dụng sẽ được lấy ý kiến công chúng và góp ý bổ sung từ các chuyên gia, các tổ chức và cơ quan chính phủ vào tháng 10 năm 2017. Sẽ có ít nhất 30 ngày để lấy ý kiến.

Tham khảo thêm thông tin bao gồm đăng ký, các câu hỏi và trả lời, tóm tắt đơn đăng ký cấp phép, trên trang DIR 155 page trên website OGTR.
Nguồn: www.isaaa.org