CÁC NHÀ DI TRUYỀN SỬ DỤNG CRISPR ĐỂ CHÍNH XÁC HÓA XUNG ĐỘT TRONG CHỌN GIỐNG CÀ CHUA

Trong thập niên 1950s, các nhà khoa học đã tìm thấy một loài cà chua hoang dại trong vùng Galapagos Island. Nó không có phần phình ra ở thân, tại mối nối giữa hai lóng thân. Mối nối ấy là nơi yếu nhất của thân làm cho quả cà chua gãy rụng ra khỏi thân. Các nhà chọn giống đã phát triển giống cà chua không có mối nối ấy (thuật ngữ tiếng Anh là jointless tomatoes) nhằm duy trì dài hơn thời gian quả đính trên thân. Tuy nhiên, khi giống cà chua “jointless” này được lai tạo với những giống hiện hữu, kết quả sẽ cho cây có nhiều nhánh thân mang hoa, mà nhánh ây sản sinh rất nhiều nhánh phụ làm kiến trúc cây như một cây chổi (broom).. Do đó, số quả bị giảm đi.  
Sau đó nhiều năm, nhà di truyền học Zachary Lippman thuộc Phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor, New York và các nhà khoa học khác đã lần theo dấu vết của gen có chức năng điều khiển tính kháng “jointless” như vậy. Người ta cũng lần theo dấu vết một gen khác điều khiển sự hình thành tính trạng “green cap” rất lớn, có kiến trúc giống như lá ở đỉnh quả cà chua. Hệ thống CRISPR-Cas9 được sử dụng để chỉnh sửa cho đúng xung đột của những tính trạng nói trên, dẫn đến kết quả cây cà chua với những kiến trúc hoàn toàn khác hẳn, cây có nhánh thân mang hoa mảnh khảnh trở thành nhánh rậm rạp (bushy), giống như cải bông (cauliflower), một vài giống có năng suất cao hơn.  

Tham khảo thêm trên Nature.
Nguồn: www.isaaa.org