NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH CÁC TIN TỨC VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TIÊN TIẾN Ở PHILIPPINE TRONG 17 NĂM

Theo ấn bản mới của ISAAA có tựa đề “Từ Thực phẩm chắp vá đến Ánh sáng của Hy vọng: báo cáo công nghệ sinh học nông nghiệp trong 17 năm ở Philippines (2000-2016), truyền thông Philippine đã phát triển một vị trí biên tập vững chắc trong 17 năm báo cáo công nghệ sinh học hiện đại. Ấn phẩm được dựa trên một nghiên cứu được thực hiện bởi ISAAA và Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học SEARCA được công bố trong số tháng 4 năm 2017 của Tạp chí Khoa học cây trồng Philippine.
Nghiên cứu 10 năm đầu tiên (2000-2009) của Tiến sĩ Mariechel Navarro và các cộng sự cho thấy phần lớn các báo cáo từ các tờ báo hàng đầu, Báo Manila, Philippine Daily Inquirer, và Philippine Star về sự phát triển và thương mại hoá ngô công nghệ sinh học trong Philippines. Mật độ tin tức cao về mặt số lượng các bài viết, nhưng chủ nghĩa giật gân và sự suy đoán là điều hiển nhiên, vì cây trồng công nghệ sinh học đã được giới thiệu và thương mại hóa ở trong nước. Các ẩn dụ tiêu cực như "thực phẩm chắp vá" (frankenfood) và "độc hại" thường được sử dụng trong những năm đầu tiên của việc báo cáo. Nghiên cứu tiếp theo (2010-2016) của Kristine Grace Tome, Tiến sĩ Navarro và các đồng nghiệp đã chỉ ra rằng việc sử dụng phép ẩn dụ sợ hãi đã giảm và nỗ lực để đưa ra các thông tin khoa học ngày càng tăng đã trở nên rõ ràng hơn trong những năm tiếp theo. Các ẩn dụ tích cực hơn như "hy vọng mới", "trả lời những giấc mơ của nông dân" và "ánh sáng hy vọng" được sử dụng trong các bài báo miêu tả tiềm năng hay hứa hẹn của công nghệ. Phát triển cà tím Bt và trường hợp thử nghiệm trên đồng ruộng đã gây ra sự quan tâm của các nhà báo để viết về công nghệ sinh học. Các bài báo từ Business Mirror cũng đã được đưa vào các phân tích từ các bài báo 2010-2016 với mật độ tin tức về công nghệ sinh học cao.

Các cơ quan truyền thông và các nhà khoa học được khuyến khích tiếp tục hợp tác để duy trì truyền thông về CNSH ở Philipin. Với việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội ngày càng tăng, một số nhà tìm kiếm và sản xuất thông tin mới có thể giúp cách mạng hóa các bài thuyết trình về công nghệ sinh học không chỉ ở Philipin mà còn ở các nước khác.

Tải bài viết trên ISAAA website.
Nguồn: www.isaaa.org