PHILIPPINE DẪN ĐẦU ĐÔNG NAM Á TRONG SẢN XUẤT NGÔ BIẾN ĐỔI GEN

Vào ngày 19 tháng 5 năm 2017, các cơ quan thông tấn, nông dân và các quan chức cơ quan chính phủ đã tham gia một cuộc họp báo về báo cáo tóm tắt gần đây nhất của ISAAA, Báo cáo mới nhất của ISAAA về Thực trạng cây trồng Công nghệ sinh học/ cây trồng biến đổi gen được thương mại hóa trên toàn cầu năm 2016 tại khách sạn Acacia, Alabang, thành phố Muntinlupa, Philippines.
Báo cáo năm 2016 cho biết việc áp dụng dụng ngô CNSH ở Philippine đã tăng lên 812.000 ha vào năm 2016, thêm 16% (110.000 ha) so với 702.000 ha trồng vào năm 2015. Sự gia tăng này là do điều kiện thời tiết thuận lợi và nhu cầu gia súc và thức ăn gia súc cao. Ngô CNSH/ ngô GM đã được phê duyệt để trồng thương mại vào năm 2002, là cây trồng công nghệ sinh học duy nhất được trồng trong nước. Hai quốc gia khác ở Đông Nam Á trồng cây CNSH vào năm 2016 là Myanmar và Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng ISAAA Tiến sĩ Paul S. Teng trình bày báo cáo, bao gồm tác động toàn cầu và triển vọng tương lai của cây trồng công nghệ sinh học. Giám đốc SEARCA, Tiến sĩ Gil C. Saguiguit, Jr. nói rằng con số năm 2016 vượt quá các ghi chép trước đó và chứng minh hiệu quả và lợi ích của công nghệ sinh học.

Trong khi đó, Cán bộ Phụ trách và Giám đốc Cục Công nghiệp Thực vật; Và Giám đốc Chương trình Công nghệ sinh học và Nông nghiệp Philippine thuộc Bộ Nông nghiệp, Tiến sĩ Vivencio R. Mamaril, đã báo cáo về các quy định về phát triển quản lý an toàn sinh học trong nước, đặc biệt là sự hài hòa hoá của Thông tư liên tịch của 5 cơ quan chính phủ, đó là các Vụ Nông nghiệp; Khoa học và Công nghệ; Môi trường và Tài nguyên; Sức khỏe; Và chính quyền Trung ưng và địa phương. JDC là hướng dẫn quản lý về an toàn sinh học mới nhất đối với cây trồng công nghệ sinh học ở Philipin và dự kiến sẽ điều chỉnh việc thử nghiệm và thương mại hóa các cây trồng công nghệ sinh học khác trong tương lai bao gồm cà tím Bt, đu đủ PRSV-R, bông Bt và Golden Rice.

Tham khảo thêm thông tin về công nghệ sinh học ở Philippines trên SEARCA Biotechnology Information Center's website.
Nguồn: www.isaaa.org