CÁC NHÀ KHOA HỌC CHUẨN BỊ KHẢO NGHIỆM NGÔ VÀ BÔNG BIẾN ĐỔI GEN Ở KENYA

Trong một hội thảo nhạy cảm về CNSH nông nghiệp tổ chức tại Nairobi vào tuần trước, Simon Gichuki thuộc Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học (BioRI) thuộc Tổ chức Nghiên cứu Nông nghiệp và Chăn nuôi Kenya (KALRO) cho biết, các nhà khoa học ở Kenya đã bắt đầu tiến hành các thử nghiệm trên đồng ruộng giống ngô và bông CNSH. Các nhà khoa học đang chờ đợi kết quả của Các Khảo nghiệm Trình diễn Quốc gia (NPT) và sau đó sẽ thực hiện khảo nghiệm thực địa.

Nghiên cứu về bông Bt được tiến hành trong năm 2002-2012 và đã được Cơ quan Kiểm dịch Thực vật Kenya (KEPHIS) phê chuẩn cho NPT. Mặt khác, các giống ngô chống côn trùng và chịu hạn được thực hiện theo NPT do các chuyên gia KEPHIS tiến hành. Theo Julia Njagi, Cơ quan an toàn sinh học quốc gia (NBA) đã đề cập rằng cơ quan này đã phê duyệt 24 giống cây trồng công nghệ sinh học cho thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và nhà kính, 14 khảo nghiệm diện hẹp tại các địa điểm hạn chế (CFT) và ba khảo nghiệm đối với thử nghiệm môi trường.

Tham khảo thêm trê News Ghana.
Nguồn: www.isaaa.org