CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐÃ CHỈ RA CÁCH LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÂY MÍA TẠO RA NHIỀU ĐƯỜNG SUCROSE

Cây mía biến đổi gen sản sinh ra nhiều đường sucrose hơn đã và đang được các nhà khoa học thuộc Viện Sinh học, Đại học Bang Campinas, Brazil thực hiện. 

Muốn nghiên cứu để biết được làm thế nào ethylene hoạt động trong cây mía, Camila Cunha và đồng nghiệp đã phun ethephon (chất điều hòa sinh trưởng) trên cây mía hoặc phun aminoethoxyvinylglycine (AVG), một hóa chất đóng vai trò ức chế sự chín trước khi mía hoàn thành trưởng thành. Họ đo hàm lượng đường sucrose ở lá mía và thân mía khi mía bắt đầu chín. Kết quả cho thấy cây mía có phun ethephon đạt 60% đường sucrose nhiều hơn đối chứng, trong khi nghiệm thức phun AVG đạt 42% đường sucrose thấp hơn đối chứng. Kết quả này dẫn đến việc họ phải xác định các gen có liên quan đến phản ứng của ethylene trong khi mía chín và cơ chế biến dưỡng đường sucrose, sự tích tụ sucrose diễn ra như thế nào. 

Theo đó, các nhà nghiên cứu đã đề nghị một mô phỏng mang tính chất phân tử là làm thế nào ethylene phản ứng với các hormone khác nhau, mà những hormone đó có thể dẫn đến sự phát triển của hấu hết các giống mía cao sản.  

Đọc chi tiết về nghiên cứu trên Nature Scientific Reports.
Nguồn: www.isaaa.org