DEFRA CẤP PHÉP KHẢO NGHIỆM KHOA TÂY BIẾN ĐỔI GEN

Cục Môi trường, Thực phẩm và Các vấn đề Nông thôn (Defra) của Anh đã phê duyệt cho Phòng thí nghiệm Sainsbury để tiến hành khảo nghiệm thực địa đối với cây khoai tây biến đổi gen trên một địa điểm khảo nghiệm được chỉ định tại Vườn Nghiên cứu Norwich từ năm 2017 đến năm 2021.
Các khảo nghiệm trên đồng ruộng là một phần của Dự án Hợp tác nghiên cứu về Khoai tây của TSL để phát triển khoai tây Maris Piper, có khả năng chống bệnh mốc sương và giun tròn, ít bị bầm và sản sinh ra ít Acrylamide hơn khi nấu ở nhiệt độ cao. Dự án được tài trợ bởi Hội đồng Nghiên cứu Sinh học và Công nghệ Sinh học (BBSRC) do BioPotatoes (Anh) và Simplot (Mỹ) tài trợ.

Giáo sư Jonathan Jones, trưởng nhóm của Jonathan Jones Group của TSL cho biết: "Tôi rất vui mừng khi chúng tôi được chấp thuận cho các khảo nghiệm cần thiết để thử nghiệm khoai tây của chúng tôi trong điều kiện đồng ruộng tiêu chuẩn. Chúng tôi dự đoán rằng sự kết hợp của nhiều gen kháng thuốc mà chúng tôi khảo nghiệm lần này sẽ khó khăn hơn so với một gen duy nhất mà trước đây chúng tôi đã thử nghiệm trong việc kháng bệnh mốc sương muộn, nhưng qua thử thách mới có thể biết được. "

Chi tiết quyết định của Defra trên here. Để biết thêm về dự án, tham khảo TSL website.
Nguồn: www.isaaa.org