PHÁT TRIỂN GIỐNG CÂY CÓ MÚI KHÁNG BỆNH GHẺ (CANKER) THÔNG QUA HỆ THỐNG CHỈNH SỬA GENOME CRISPR-CAS9 ĐỐI VỚI PROMOTER CỦA GEN NHIỄM BỆNH

Bệnh ghẻ trái trên cây có múi do vi khuẩn Xanthomonas citri subsp. citri (Xcc) gây ra, là một trong những bệnh phổ biến gây thiệt hại cho ngành sản xuất trái cây có múi trên toàn thế giới. Chỉnh sửa gen có chủ đích đối với những gen điều khiển tính nhiễm của cây có múi có thể là một lựa chọn tốt cho nhà chọn giống cây trồng  để tạo ra giống kháng bệnh. Các nhà khoa học Trung Quốc, đứng đầu là Aihong Peng, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc, Trung tâm Cải tiến giống cây có múi Quốc gia và Đại học Tây Nam Trung Quốc, báo cáo rằng cải thiện giống cây có múi kháng bệnh ghẻ thông qua hệ thống CRISPR-Cas9 là khả thi. 
Giống cam Wanjincheng (Citrus sinensis Osbeck) có ít nhất 3 bản sao chép của alen CsLOB1G  và một sao chép của alen CsLOB1−. Promoter của cả hai alen này đều có phân tử “effectorB” gắn kết yếu tố EBEPthA4. Năm pCas9/CsLOB1sgRNA được thiết kế hướng đến đích cần chỉnh sửa và cải tiến promoter EBEPthA4 của gen CsLOB1.

 Mười sáu dòng có sự cải biên của EBEPthA4 đã được người ta chọn. Bốn dòng đột biến có chủ đích (S2-5, S2-6, S2-12 và S5-13) cho thấy tính kháng bệnh ghẻ cây có múi được tăng lên so với cây nguyên thủy (wild types). Theo đó, không có triệu chứng canker nào được quan sát trong dòng S2-6 và S5-13. 

Kết quả minh chứng rằng chỉnh sửa gen bằng CRISPR-Cas9 tại promoter CsLOB1 là chiến lược rất hiệu quả để tạo ra giống cam quýt kháng bệnh ghẻ. 

Tham khảo thêm nghiên cứu trên Plant Biotechnology Journal.
Nguồn: www.isaaa.org