CHÍNH PHỦ MỸ LÊN KẾ HOẠCH PHẢN ĐỐI NHỮNG THÔNG TIN SAI LẦM VỀ SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP

Thông tin sai lệch về công nghệ sinh học dự kiến sẽ giảm ở Hoa Kỳ vì đề xuất đánh dấu trong ngân sách cho giáo dục công nghệ sinh học. Uỷ ban Hạ viện Hoa Kỳ đang cân nhắc tăng ngân sách cho dự luật chi tiêu cho nông nghiệp, Cơ quan Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược, năm 2017 và Đạo luật Phân bổ các Cơ quan liên quan. 3 triệu đô la Mỹ đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm và Bộ Nông nghiệp sử dụng để tiếp cận người tiêu dùng để thúc đẩy sự hiểu biết và chấp nhận công nghệ sinh học nông nghiệp và các sản phẩm của nó
Theo dự thảo báo cáo đầy đủ của Uỷ ban về luật nông nghiệp, FDA và USDA sẽ chủ động thông qua việc xuất bản và phân phối thông tin khoa học giáo dục về các lợi ích môi trường, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, kinh tế và nhân đạo của các sản phẩm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi công nghệ sinh học.

Phù hợp với điều này, 66 tổ chức thực phẩm và nông nghiệp đã ủng hộ giáo dục công nghệ sinh học bằng cách gửi thư tới các nhà lãnh đạo Quốc hội. "Hoa Kỳ rất mạnh và thịnh vượng vì các nhà lãnh đạo Mỹ chấp nhận việc sử dụng có trách nhiệm công nghệ và đưa ra các chính sách công để đưa đất nước đi lên trong lĩnh vực này." Giáo dục khoa học đóng một vai trò quan trọng trong đà phát triển này. 3 triệu USD cho FDA và USDA để giúp công chúng hiểu rõ hơn về các thông tin khoa học và thực tế của công nghệ sinh học trong nông nghiệp ".

Tham khảo toàn văn dự thảo báo cáo trên Committee of Appropriations' website. Đọc thư ngỏ từ các nhóm lương thực và nông nghiệp trên Biotech Now.
Nguồn: www.isaaa.org