ISAAA TRÌNH BÀY BÁO CÁO ỨNG DỤNG CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN ĐỊNH KỲ NĂM 2016 Ở BẮC KINH

Tổ chức quốc tế về tiếp thu các ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp (ISAAA) đã đưa ra báo cáo năm 2016 với tiêu đề Thực trạng cây trồng CNSH/ cây trồng biến đổi gen thương mại trên toàn cầu năm 2016. Hội thảo diễn ra trong hai ngày 4 và 5 tháng 5 năm 2017 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Hội nghị Tiếp cận Truyền thông Quốc tế tổ chức vào ngày 4 tháng 5 năm 2017 tại khách sạn Wold Trung Quốc đã có khoảng 40 nhà báo đến từ các cơ quan thông tấn của Trung Quốc và quốc tế. Chủ tịch ISAAA, Tiến sĩ Paul Teng, trình bày những điểm nổi bật của báo cáo. Ông nhấn mạnh rằng việc áp dụng cây trồng công nghệ sinh học đã tăng lên 185,1 triệu ha vào năm 2016 sau khi giảm nhẹ vào năm 2015. Cán bộ chương trình cao cấp của ISAAA, Rhodora Aldemita, đã trình bày về sự phát triển và áp dụng cây trồng công nghệ sinh học ở Châu Á.

Ngày hôm sau, ngày 5 tháng 5 năm 2017, một hội thảo đã được tổ chức tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc với sự tham dự của 120 nhà khoa học, thành viên của học viện và sinh viên. Các tiến sỹ Paul Teng và Rhodora Aldemita trình bày những điểm nổi bật của báo cáo của ISAAA. Ông Zhang Xianfa thuộc Phòng GMO của Bộ Nông nghiệp đã thảo luận về thực trạng các quy định và việc phát triển cây trồng công nghệ sinh học của Trung Quốc. Những người tham gia bày tỏ mối quan tâm của mình trong việc áp dụng nhiều cây trồng công nghệ sinh học trong nước để mang lại lợi nhuận không chỉ cho nông dân và gia đình họ mà còn cho người tiêu dùng.

Các sự kiện được tổ chức bởi Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Trung Quốc, Học viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc, và Hội Công nghệ sinh học Trung Quốc.

Tham khảo thêm thông tin về các sự kiện, xin gửi email về knowledge.center@isaaa.org. Tải báo cáo của ISAAA trên ISAAA website.
Nguồn: www.isaaa.org