CHO ĐẾN NAY HẦU HẾT CÁC BỘ GEN LÚA MÌ HOÀN CHỈNH VÀ CHÍNH XÁC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

Các phân tích ADN chính xác và hoàn chỉnh nhất của bộ gen lúa mì cho đến nay đã được một nhóm các nhà khoa học tại Trung tâm John Innes (JIC) báo cáo trên tạp chí Genome Research, với sự cộng tác của các đồng nghiệp tại Viện Earlham, Phòng thí nghiệm Sainsbury và Viện Thông tin Sinh học châu Âu

Các nhà khoa học đã giải mã một bộ genome lúa mì mới hoàn chỉnh sử dụng kết hợp các kiểu dữ liệu được tối ưu hóa và một thuật toán lắp ráp được thiết kế riêng cho bộ gen lớn và phức tạp. Bộ dữ liệu mới đại diện cho> 78% bộ gen với một nền N50, 88,8 kb có độ tin cậy cao đối với dữ liệu đầu vào.

Nhóm đã xác định được 104.091 gen mã hóa protein có độ tin cậy cao và 10.156 gen RNA không mã hóa, xác nhận ba sự tái tổ hợp genome đã biết và một sự tái tổ hợp mới . Cách tiếp cận này cho phép kết hợp nhanh chóng và có khả năng mở rộng các bộ gen lúa mỳ, xác định các biến thể cấu trúc, và xác định các mô hình gen hoàn chỉnh, tất cả các nguồn lực mạnh mẽ này nhằm phân tích tính trạng và nhân giống lúa mì, cây trồng quan trọng của thế giới.

Tham khảo thêm thông tin trên  JIC website, hoặc Genome Research.
Nguồn: www.isaaa.org