NGHIÊN CỨU CHO THẤY VIỆC SỬ DỤNG THUỐC DIỆT CỎ Ở CÂY TRỒNG KHÔNG BIẾN ĐỔI GEN TĂNG CAO HƠN SO VỚI CÂY TRỒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Nhà khoa học Đại học Wyoming (UW) cho biết việc sử dụng thuốc diệt cỏ ở cây trồng không biến đổi gen đã tăng lên nhanh chóng trong 25 năm qua so với cây trồng biến đổi gen. Các phát hiện được công bố trong tạp chí Nature Communications.
 
Trong thời gian dài, nhà phê bình CNSH tuyên bố rằng canh tác cây trồng biến đổi gen làm tăng sử dụng thuốc trừ cỏ. Tuy nhiên, Andrew Kniss thuộc Khoa Khoa học Thực vật ở UW cho thấy cường độ sử dụng thuốc diệt cỏ tăng lên trong 25 năm qua đối với ngô, bông, lúa gạo và lúa mì. Ngay cả khi cây trồng biến đổi gen được cho là làm tăng sử dụng thuốc diệt cỏ, sự gia tăng sử dụng thuốc diệt cỏ ở các cây trồng không biến đổi gen vẫn diễn ra nhanh hơn.

Kết quả cho thấy ngay cả khi sử dụng thuốc diệt cỏ tăng lên, độc tính mãn tính liên quan đến sử dụng thuốc trừ cỏ đã giảm xuống ở hai trong số sáu vụ, và mức độ độc tính cấp tính đã giảm xuống ở bốn trong số sáu vụ. Trong năm cuối của nghiên cứu, việc áp dụng thuốc diệt cỏ glyphosate diễn ra ở  ngô 26%, đậu nành 43% và bông 45%. Tuy nhiên, do tính độc hại mãn tính tương đối thấp đối với loại thuốc diệt cỏ đặc biệt này, nó chỉ đóng góp 0,1, 0,3 và 3,5% mối nguy hiểm độc tính cho cây trồng.

Nếu cỏ dại không kiểm soát được bằng thuốc diệt cỏ, thì sản lượng lương thực toàn cầu có thể giảm khoảng 20-40%.

Tham khảo nghiên cứu thêm trên Nature Communications.
Nguồn: www.isaaa.org