KHOẢNG 2 TỶ NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI PHỤ THUỘC VÀO THỰC PHẨM NHẬP KHẨU

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Aalto ở Phần Lan lần đầu tiên cho thấy mối liên quan giữa sự khan hiếm nguồn lực, áp lực dân số và nhập khẩu thực phẩm. Trong một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Earth's Future, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng thậm chí các khu vực giàu có cũng phụ thuộc vào nhập khẩu, nhưng không phải lúc nào cũng thành công. An ninh lương thực khoảng 1,4 tỷ người đã trở nên phụ thuộc vào nhập khẩu và thêm 460 triệu người sống ở những khu vực mà nhập khẩu tăng không đủ để bù đắp cho thiếu hụt sản xuất trong nước.

Các nhà nghiên cứu tiến hành một phân tích toàn cầu tập trung vào các vùng có nguồn nước hạn chế sản xuất, và kiểm tra chúng từ năm 1961 đến năm 2009, đánh giá mức độ gia tăng áp lực về dân số bằng cách tăng nhập khẩu lương thực.

Công việc kết hợp dữ liệu mô hình với số liệu thống kê của FAO và cũng xem xét tăng hiệu quả sản xuất từ phát triển công nghệ. Phân tích cho thấy, ở 75% các vùng khan hiếm tài nguyên, nhập khẩu lương thực bắt đầu tăng khi sản lượng của khu vực trở nên không đủ. "Giữ nhu cầu lương thực trong kiểm soát là vấn đề then chốt. Khống chế tăng trưởng dân số đóng một vai trò thiết yếu trong công việc này, nhưng cũng cần phải tăng cường chuỗi sản xuất bằng cách giảm lượng phế thải thực phẩm và tiêu thụ thịt. Một phần tư thực phẩm sản xuất ra trên thế giới bị lãng phí, sẽ thực sự có ý nghĩa trên bình diện toàn cầu nếu giảm được con số này.” Tiến sĩ Joseph Guillaume, đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết.

Tham khảo thêm thông tin trên Aalto University News & Events, hoặc Earth's Future.
Nguồn:www.isaaa.org