TỔNG QUAN VỀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ CHỈNH SỬA BỘ GENOME THỰC VẬT

Công nghệ chỉnh sửa genome bao gồm việc sử dụng các tác nhân gây đột biến hóa học và vật lý trên các trình tự DNA được thay đổi thành những công cụ sinh học. Người ta mong đợi các công cụ này, ví dụ như ZFNs, TALENs, ODMs và CRISPR-Cas9 có tiến bộ hơn trong hiểu biết về phát sinh đột biến có chủ đích về gen với thao tác “knock-outs” và “knock-ins”.
 Những công cụ như vậy đã và đang nhanh chóng phối hợp với nhau trong khoa học nông nghiệp và khoa học đời sống tạo ra nhiều cơ hội để nuôi sống nhân loại trên trái đất. Một trong những bằng chứng tốt nhất về tác động của “genome editing” trong khoa học là số bài báo được in ấn về kỹ thuật này tăng rất nhanh. Ví dụ, riêng số ấn phẩm về CRISPR đã tăng theo hàm số mũ trong giai đoạn 2010 - 2015. Sự gia tăng ấy đã minh chứng ý nghĩa và tác động của công nghệ này trong cộng đồng khoa học.

 Thế giới đang ở trạng thái giao thoa làm thế nào những công nghệ transgen kinh điển và công nghệ “gene editing” được đánh giá và làm thế nào sản phẩm từ “gene editing” được pháp luật công nhận. Tổng quan của D. D. Songstad thuộc Cibus LLC đang thảo luận những kỹ thuật mới của “genome editing” cũng như hành lang pháp lý của sản phẩm so sánh với giống cây trồng biến đổi gen. 

Tham khảo thêm về tổng quan trên  Critical Reviews in Plant Sciences.
Nguồn: www.isaaa.org