EFSA CÔNG BỐ Ý KIÊN KHOA HỌC VỀ CẢI DẦU HẠT BA SỰ KIỆN CỦA MONSANTO VÀ BAYER

Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) về các sinh vật biến đổi gen (GMO Panel) đã công bố đánh giá của họ về cải dầu (OSR) 3 sự kiện MON 88302 × MS8 × RF3 với ba đối chứng, độc lập với nguồn gốc của chúng. Ý kiến cho phép nhập khẩu và chế biến làm thức ăn và thức ăn chăn nuôi đối với cải dầu biến đổi gen kháng glyphosate và glyphosate-ammonium theo Quy định (EC) 1829/2003 của Công ty Monsanto và Bayer CropScience.

Hội đồng GMO, trước đó, đã đánh giá các sự kiện đơn lẻ kết hợp để tạo ra OSR 3 sự kiện ba này và không có nguy hại nào được xác định. Hơn nữa, không có thông tin mới nào có thể làm thay đổi các kết luận ban đầu.

Sự kết hợp của các sự kiện OSR đơn lẻ và các protein được biểu hiện mới không làm tăng các vấn đề về an toàn và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, dựa trên các đặc tính phân tử, nông học / kiểu hình và đặc tính. Trong trường hợp vô tình thả các hạt giống OSR MON 88302 × MS8 × RF3 vào môi trường, thì việc sử dụng OSR ba sự kiện sẽ không gây ra mối lo ngại về an toàn môi trường.

Hội đồng GMO đã kết luận rằng OSR ba sự kiện an toàn và có tính chất dinh dưỡng như các đối chứng thông thường của nó và các giống tham khảo thử nghiệm không GM, trong phạm vi áp dụng.

Tham khảo thêm thông tin trên EFSA Journal.
Nguồn:www.isaaa.org