PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ MỚI ĐỂ ĐÁNH GIÁ SỰ LAN TRUYỀN CỦA PHẤN HOA BIẾN ĐỔI GEN

Một nghiên cứu quốc tế do Đại học British Columbia (UBC) dẫn đầu đã đánh giá sự lây lan của các sinh vật biến đổi gen (GM) sang các cây trồng không biến đổi để tìm ra phấn hoa GM đã đi xa bao nhiêu và phát triển các công cụ chính xác để ước lượng nó.
Cùng với các đồng nghiệp từ Đại học Catholique de Louvain (Bỉ) và Đại học Delft (Hà Lan), Rebecca Tyson, đồng tác giả nghiên cứu và là phó giáo sư toán học tại UBC Okanagan đã phát triển một mô hình toán học về sự phát tán phấn hoa bằng ong, dựa trên các thí nghiệm thực địa. Tyson cho biết nghiên cứu của họ cho thấy cách ly vài trăm mét như một số nước châu Âu đề xuất là không cần thiết, nhưng khoảng cách ly 40 mét là không đủ.

Tyson cho biết thêm rằng mô hình của họ tính toán các kích thước tách với độ chính xác tốt hơn. Ví dụ, họ ước tính tỷ lệ thụ phấn chéo 0,9%, khoảng cách ly lý tưởng giữa hai vụ canh tác là giữa 51 và 88 mét, tùy thuộc vào quy mô và loại cây trồng. Những con số này thay đổi đối với các vụ và cảnh quan cụ thể, bà giải thích, nhưng khả năng dự đoán là như nhau.

Tham khảo chi tiết trên UBC Okanagan News.
Nguồn: www.isaaa.org