108 TRIỆU NGƯỜI PHẢI ĐỔI MẶT VỚI TÌNH TRẠNG MẤT AN NINH LƯƠNG THỰC

Theo Báo cáo toàn cầu về Khủng hoảng lương thực năm 2017, giữa các nỗ lực đồng bộ và toàn diện của các tổ chức quốc tế nhằm giải quyết những thách thức về lương thực, khoảng 108 triệu người ở 48 quốc gia trong tình trạng khủng hoảng lương thực đang gặp nguy hiểm hoặc bị mất an ninh lương thực cấp tính nghiêm trọng vào năm 2016. Những dữ liệu này cho thấy sự gia tăng đáng kể từ 80 triệu người vào năm 2015. Các kết quả của báo cáo được tính toán bằng cách sử dụng một số phương pháp đo lường và được tạo ra thông qua sự hợp tác giữa Liên minh châu Âu và USAID / FEWSNET, các tổ chức an ninh lương thực khu vực cùng với các tổ chức của LHQ bao gồm Tổ chức Nông lương, Chương trình Lương thực Thế giới và UNICEF.
Sự gia tăng mạnh mẽ của các trường hợp khủng hoảng lương thực phản ánh những rắc rối mà họ phải đối mặt trong việc tiếp cận thực phẩm do xung đột, giá thực phẩm cao ở các thị trường địa phương và các điều kiện thời tiết cực đoan như hạn hán và lượng mưa thất thường do El Nino gây ra. Trong 9 cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất, xung đột vũ trang đã được coi là nguyên nhân, cho thấy mối liên hệ mạnh mẽ giữa hòa bình và an ninh lương thực.

Đọc báo cáo để biết thêm chi tiết
Nguồn:www.isaaa.org