CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN LÚA BIẾN ĐỔI GEN TRỖ THEO YÊU CẦU

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Tokyo đã biến đổi gen cây lúa không trổ bông cho đến khi nó tiếp xúc với một loại thuốc diệt nấm đặc biệt. Các kết quả được xuất bản trong tạp chí Nature Plants.
Takeshi Izawa và các đồng nghiệp đã phát triển cây lúa không trổ bông bằng cách kích thích một gen ức chế hoa (Số hạt, chiều cao cây và heading date 7) để ngăn chặn sự ra hoa tự nhiên. Sau đó họ chuyển đổi đồng thời các cây với một gen quy định hoocmon ra hoa florigen của cây lúa (heading date 3a), được gây ra bởi các hóa chất nông nghiệp đặc biệt. Cây trồng trải qua thời gian tăng trưởng dài hơn biểu hiện kích cỡ cây trồng và kích thước bông cũng như các đặc tính có liên quan đến năng suất khác được cải thiện.

Kết quả của nghiên cứu hướng đến sự phát triển của các loại cây trồng sinh trưởng ở các điều kiện khí hậu khác nhau và tạo điều kiện cho việc nhân giống với các đặc tính nông học khác nhau.

Đọc thêm nghiên cứu trên Nature Plants.
Nguồn: www.isaaa.org