KHẢO SÁT CHO THẤY 90% NGƯỜI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở BRAZIL NHẬN THẤY TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Hội đồng Thông tin Công nghệ sinh học Brazil (CIB) đã tiến hành một cuộc khảo sát với 1.250 nông dân sản xuất để đưa ra một kịch bản về nhận thức của nông dân đối với các công nghệ sử dụng trong đậu tương và ngô đồng thời xác định nhận thức của họ đối với việc bảo vệ chúng trong đồng ruộng.
CIB nhận thấy rằng 90% các nhà sản xuất ở Brazil công nhận tầm quan trọng của các công nghệ kháng côn trùng và thuốc diệt cỏ. Tuy nhiên, chỉ 60% trong số họ biết rằng phải mất đến 15 năm để phát triển và triển khai một công nghệ mới. Cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng một số lượng lớn các nhà sản xuất vẫn không thực hiện các bước quản lý quan trọng. Khi được hỏi về việc áp dụng của họ trên đồng ruộng để bảo vệ các công nghệ sinh học và hóa chất sử dụng cho cây trồng, chỉ có 38% trả lời rằng họ thực hiện đung cơ chế và 43% thực hiện cách ly.

Giám đốc điều hành của CIB, Adriana Brondani, nói: "Dựa vào điều này, chúng tôi tin rằng nhà sản xuất ý thức được nếu có sự phản đối trong lĩnh vực và trong kịch bản này, công nghệ trở nên lỗi thời, ngành công nghiệp sẽ phải giải quyết vấn đề. Ý thức được điều này, việc bảo vệ các công nghệ được quan tâm chưa rõ rệt."

Tham khảo thêm trên CIB website 
Nguồn: www.isaaa.org