CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU VIB-UGENT KHÁM PHÁ RA GEN NÂNG CAO NĂNG SUẤT HẠT Ở NGÔ

Các nhà nghiên cứu từ VIB-UGent đã phát hiện ra một gen làm tăng đáng kể sự tăng trưởng và năng suất hạt trong ngô. Các kết quả từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã được khẳng định trong hai năm thử nghiệm thực địa tại Bỉ và Hoa Kỳ cho thấy rằng gen này có thể làm tăng sản lượng hạt giống ở ngô lai từ 10 đến 15%. Các kết quả của các thử nghiệm nhà kính và thực địa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications.

Các nhà khoa học của VIB-UGent do GS. Dirk Inzé và TS. Hilde Nelissen đứng đầu đang nghiên cứu cơ chế phân tử đằng sau sự phát triển của lá ở ngô. Phát triển lá là một sơ đồ cho quá trình phát triển cây trồng. Thật vậy, biết cách lá phát triển cung cấp rất nhiều thông tin về sự phát triển của toàn bộ cây trồng. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra một gen trong ngô có tên PLA1, làm tăng đáng kể sự phát triển của cây và kích thước của các cơ quan thực vật như lá và vỏ.

Nghiên cứu khoa học ở cấp độ tế bào đã chứng minh rằng PLA1 kéo dài thời gian phát triển của cây trồng. TS. Nelissen nói: "Các cây có tính trạng PLA1 sẽ phát triển lâu hơn, nghĩa là chúng lớn hơn và tạo ra nhiều hạt giống hơn, mang lại lợi ích cho nông dân”. Các khảo nghiệm qua nhiều vụ ở Bỉ và Hoa Kỳ đã cho thấy rằng PLA1 làm tăng sinh khối và năng suất hạt giống trong các dòng ngô thuần và ngô lai. Các nghiên cứu thực địa tại Bỉ đã được tiến hành với sự hợp tác của Viện nghiên cứu Nông nghiệp và Thủy sản.

Trong nhà kính, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng PLA1 đóng một vai trò quan trọng trong cách thức cây trồng ứng phó với hạn hán. Tính trạng PLA1 tăng cường tăng trưởng xuất hiện để bù đắp phần nào cho sự suy giảm tăng trưởng thường xảy ra do thời gian thiếu nước trầm trọng. Những phát hiện này cũng đưa ra một quan điểm cho việc phát triển cây trồng nông nghiệp đảm bảo sản lượng ổn định ngay cả khi điều kiện thời tiết kém thuận lợi. Bằng cách này, các loại cây trồng mới có thể giúp đối phó với những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Nghiên cứu sâu hơn hiện đang tập trung vào việc tìm ra các cơ chế phân tử trên nền tảng tăng sản lượng.

Tham khảo thêm tin tức đăng tải từ VIBresearch article.
Nguồn:www.isaaa.org