VIỆN HÀN LÂM NÔNG NGHIỆP NHẬT BẢN ĐỀ XUẤT KHẢO NGHIỆM DIỆN HẸP CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

Viện Hàn lâm Nông nghiệp Nhật Bản, một tổ chức hàn lâm chuyên về nông nghiệp, đã tổ chức một cuộc họp báo về đề xuất tiến hành khảo nghiệm các loại cây biến đổi gen khác nhau, với ưu tiên là củ cải đường biến đổi gen kháng thuốc diệt cỏ trên các trang trại ở Hokkaido. Cuộc họp báo được tổ chức tại Bộ Nông nghiệp, Thuỷ sản và Lâm nghiệp ở Tokyo vào ngày 1 tháng 3 năm 2017 và có sự tham dự của đại diện từ 10 cơ quan truyền thông trong nước.
Đề xuất này nhằm thực hiện khảo nghiệm cây biến đổi gen, đặc biệt là củ cải đường biến đổi gen chịu được thuốc diệt cỏ để xác nhận những lợi ích từ việc cắt giảm chi phí của công nghệ mà những nước trồng củ cải đường HT như Hoa Kỳ và Canada được hưởng. Công nghệ không sử dụng nhiều lao động tiết kiệm chi phí từ việc sử dụng lao động, làm cỏ và sử dụng hạt giống trực tiếp hơn là trồng cây con.

Đề xuất đã được thực hiện bởi Viện Hàn lâm gửi đến chính phủ và tỉnh Hokkaido, lần đầu tiên này hy vọng sẽ lan tỏa tới những nơi khác ở Nhật Bản để hưởng lợi từ công nghệ này. Đề xuất đã được tải lên trang web của Viện và được chuyển tiếp tới các cơ quan Chính phủ và các viện nghiên cứu, cũng như các hiệp hội học thuật có liên quan.

Chi tiết bằng Tiếng Nhật được đăng tải trên website, academy.nougaku.jp. Tham khảo thêm thông tin về Công nghệ sinh học ở Nhật, liện hệ TS. Fusao Tomita của Nippon BIC: ftomita@a-hitbio.com
Nguồn:www.isaaa.org