ĐẠI HỌC ẤN ĐỘ PHÁT TRIỂN CÁC GIỐNG BÔNG BT CÓ HẠT GIỐNG TÁI SỬ DỤNG

Các nhà khoa học thuộc Đại học Nông nghiệp Punjab (PAU) ở Ấn Độ đã phát triển các hạt bông Bt được biến đổi gen có thể được tái sử dụng, do đó giảm chi phí đầu vào của nông dân. Các giống bông này là PAU Bt 1 và F1861. Đại học Nông nghiệp Rajasthan cũng đã phát triển RS 2013. Các giống F1861 và RS 2013 đã được Viện Nghiên cứu Bông Trung ương chuyển đổi thành giống Bt.

TS. Baldev Singh Dhillion, Phó hiệu trưởng của PAU nói: "Thông báo về những giống này có thể sẽ được đưa ra sớm nhất vào tháng tới sau cuộc họp theo kế hoạch của ICAR”. Ông nói rằng Hội đồng Nghiên cứu Nông nghiệp Ấn Độ đã yêu cầu trường đại học đưa ra đề xuất về việc phát hành các giống này.

TS. Dhillon cũng nói rằng quá trình nhân giống hạt sẽ bắt đầu trong năm nay. "Chúng tôi hy vọng rằng vào năm tới, chúng tôi sẽ có thể phân phát hạt giống cho nông dân để gieo trồng trên đồng ruộng và chắc chắn đến năm 2019, chúng tôi sẽ phân phối hạt giống trên diện rộng", ông nói. Giá các hạt bông Bt mới này dự kiến sẽ thấp hơn nhiều so với giá phổ biến của bông Bt lai.

Tham khảo thêm trên General Knowledge TodayThe Economic Times của Ấn Độ.
Nguồn:www.isaaa.org