CRY10AA LÀ GEN KHÁNG SÂU ĐỤC QUẢ BÔNG TRONG CÂY BÔNG CHUYỂN GEN

Các nhà khoa học thuộc Đại học Bang Washington, đứng đầu là Da Lu, đã phát triển thành công giống bông vải chuyển gen có tính kháng cao với sâu đục quả bông CBW (cotton bollworm) với gen đích là cry10Aa, nguồn gốc từ vi khuẩn Bacillus thuringiensis (Bt).

Họ đã thiết kế vector mang gen cry10Aa  được vận hành nhờ promoter uceA1.7 và đưa vào giống bông vải của Brazil thông qua kỹ thuật súng bắn gen (biolistic transformation). Các xét nghiệm sinh học đề ghi nhận rằng có mức độ phiên mã cao của cry10Aa trong cây chuyển nạp gen T0 trên lá và nụ hoa. Phân tích cho thấy cây T0 có một hoặc hai bản sao chép của gen chuyển.

Xét nghiệm sinh học về tính nhiễm của sâu CBW cho thấy hiệu quả trừ sâu đáng kể và có mức độ sâu chết rất mạnh mẽ. Phân tích phân tử cho thấy tính ổn định của gen chuyển này và ảnh hưởng giết chết sâu CBW đã được duy trì sang thế hệ T1, với siêu biểu hiện độc tố Cry10Aa trong các mô. 

Tham khảo thêm nghiên cứu trên Plant Biotechnology Journal.
Nguồn:www.isaaa.org