BÁO CÁO CHO THẤY ĐẬU TƯƠNG VÀ NGÔ BIẾN ĐỔI GEN CÓ THỂ TẠO RA 150 TRIỆU $ Ở BOLIVIA

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất hạt lấy dầu và lúa mỳ (Anapo), Viện Ngoại thương Bôlivia (IBCE) và Phòng Nông nghiệp Miền Đông (CAO), việc áp dụng cây đậu tương và ngô công nghệ sinh học tại Bolivia có thể tạo ra 150.000 USD thu nhập thêm cho đất nước này.
Báo cáo có tiêu đề Tác động Kinh tế Xã hội và Môi trường từ đậu tương và ngô biến đổi gen ở Bolivia được dựa trên kinh nghiệm và nghiên cứu 10 năm về việc sử dụng đậu tương kháng glyphosate, cây trồng công nghệ sinh học đầu tiên ở Bolivia năm 2005. Cây CNSH này đã giúp Quốc gia để tích lũy 177.000 đô la Mỹ tiết kiệm từ năm 2005-2015. Sản xuất ngô CNSH trong bốn vụ vừa qua cũng được xem xét và so sánh với sản lượng của Paraguay.

Theo giám đốc của IBCB, Gary Rodriguez, việc sử dụng đậu tương công nghệ sinh học sẽ giúp giảm việc sử dụng thuốc trừ sâu và tiết kiệm 66 triệu USD mỗi năm, thêm vào việc tăng sản lượng thêm 200.000 tấn, nghĩa là đạt 50 triệu USD lợi nhuận mỗi năm. Mặt khác, việc sử dụng ngô biến đổi gen sẽ giúp giảm sử dụng thuốc trừ sâu và sản lượng tăng thêm 87.000 tấn, mang lại thu nhập 11 triệu USD. Đồng thời giảm phát thải 7.000 tấn cácbon dioxit và tiết kiệm 120 triệu lít nước.

Tải bản sao của báo cáo để tham khảo thêm thông tin. Báo cáo của Tây Ban Nha được đăng tải trên Los Tiempos.
Nguồn:www.isaaa.org