US EPA PHÊ DUYỆT BA GIỐNG KHOAI TÂY BIẾN ĐỔI GEN

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ đã phê duyệt việc trồng ba loại khoai tây biến đổi gen kháng bệnh gây ra sự khan hiếm khoai tây ở Ai Len. Theo EPA, khoai tây biến đổi gen rất an toàn cho môi trường và làm thực phẩm.
Khoai tây biến đổi gen được phát triển bởi công ty J.R Simplot Theo Simplot, khoai tây biến đổi gen chỉ chứa gen từ khoai tây và tính trạng kháng bệnh héo rũ từ loại khoai tây Argentine tự nhiên.

Quyết định của EPA phù hợp với sự cho phép an toàn của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm vào tháng 1 năm 2017.

Tham khảo thêm trên AP. Đọc thông báo (Y9 X17) từ EPA website.
Nguồn:www.isaaa.org