CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BANG IOWA XÁC ĐỊNH CÁC CƠ CHẾ DI TRUYỀN ĐIỀU PHỐI SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG HẠN

Các nhà nghiên cứu trường Đại học bang Iowa do nhà khoa học Yanhai Yin dẫn đầu đã xác định được cơ chế di truyền điều khiển sự tăng trưởng và khả năng chịu hạn của cây trồng. Theo Yin, các quy trình sinh học của cây trồng giám sát sự tăng trưởng và chịu hạn thường phản ứng với nhau. Trong thời gian dài, các nhà khoa học đã quan sát thấy xu hướng cây trồng phát triển chậm lại trong thời gian hạn hán để bảo tồn năng lượng và chống lại điều kiện bất thuận, nhưng chưa hiểu rõ các cơ chế di truyền quy định những tương tác đó.

Nghiên cứu chỉ ra rằng những tương tác này phụ thuộc vào một cặp gen gọi là BES1 và RD26. BES1 kiểm soát sự phát triển của cây trồng và được kích hoạt bởi hormone brassinosteroid. BES1 cũng ảnh hưởng đến hàng ngàn gen khác, làm cho nó trở thành "nút điều khiển quan trọng" trong hoạt động tổng thể của cây trồng. RD26 được kích hoạt khi cây gặp điều kiện bất thuận. Theo nghiên cứu, các mối liên hệ giữa BES1 và RD26 thường là ức chế lẫn nhau. Yin cho biết sẽ phải mất nhiều nghiên cứu để tìm hiểu cách thức tương tác của chúng.

Để tham khảo thêm thông tin, đọc công bố nghiên cứu trên Iowa State University News Service.
Nguồn:www.isaaa.org