MOZAMBIQUE TRỒNG THỬ NGHIỆM NGÔ BIẾN ĐỔI GEN LẦN ĐẦU TIÊN

Mozambique vừa trồng thử nghiệm ngô biến đổi gen lần đầu tiên ở quận Chokwe, tỉnh Gaza, một tỉnh miền Nam vào 18 tháng 02 năm 2017. Khảo nghiệm ngô biến đổi gen diện hẹp được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Nông nghiêp Mozambique (Instituto de Investigação Agrária de Moçambique, IIAM) trong khuôn khổ Chương trình Ngô sử dụng nước hiệu quả cho Châu Phi (WEMA). Thử nghiệm nhằm kiểm tra khả năng kháng hạn và sâu bệnh của Ngô biến đổi gen.

Điều phối dự án quốc gia WEMA ở Mozambique, TS. Pedro Fato nói: “Nông dân sẽ có thêm những giá trị mới, họ đang cần nhiều công nghệ mới trong sản xuất và tăng năng suất, ứng phó với những tác động mới của biến đổi khí hậu. Những công nghệ này phải ứng phó được với hạn hán và côn trùng, những tác nhân gây hậu quả tiêu cực đối với cây trồng ở châu Phi, đặc biệt ở Mozambique".

TS. Sylvester Oikeh, Giám đốc Dự án WEMA cho biết, trong điều kiện khô hạn vừa phải, ngô kháng hạn và kháng sâu hại của WEMA có thể tăng năng suất từ 20 đến 35% so với các giống được phát triển trong năm 2008 khi dự án bắt đầu
 
Để biết thêm thông tin, liên hệ Roseiro Moreira, Trưởng nhóm truyền thông của Dự án WEMA ở Mozambique: rosemarmore@yahoo.co.uk, và TS. Pedro Fato (fatopedro@hotmail.com), IIAM, Mozambique.
Nguồn:www.isaaa.org