AUSTRALIAN OGTR PHÊ DUYỆT KHẢO NGHIỆM KHOAI TÂY BIẾN ĐỔI GEN

Văn phòng của Cơ quan Quản lý Công nghệ Gene (OGTR) ở Úc đã cấp giấy phép cho Đại học Công nghệ Queensland, cho phép hạn chế và kiểm soát phát hành (thử nghiệm trên đồng ruộng) khoai tây biến đổi gen kháng bệnh.
Khảo nghiệm (Đơn xin phép DIR 150) được phép tiến hành tại một địa điểm có diện tích lên đến 0,1 ha tại thành phố Redland, bang Queensland trong thời gian hai năm. Nó sẽ đánh giá các đặc tính nông học và sự phản ứng của virut khoai tây X của cây khoai tây biến đổi gen trong điều kiện đồng ruộng. Khoai tây biến đổi gen sẽ không được sử dụng trong thức ăn cho người hoặc thức ăn chăn nuôi

Kế hoạch Đánh giá và Quản lý Rủi ro (RARMP) cuối cùng kết luận rằng việc phát hành hạn chế và có kiểm soát này không tạo ra những rủi ro đáng kể đối với con người và môi trường và không yêu cầu các biện pháp xử lý rủi ro cụ thể.

Bản RARMP cuối cùng, tóm tắt RARMP, bộ hỏi đáp cho quyết định này và bản sao giấy phép đăng tải trên trang DIR 150 của OGTR website.
Nguồn:www.isaaa.org