LÚA CLIMATE-SMART GIÚP NÔNG DÂN ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Theo ông Matthew Morell, Tổng giám đốc của Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI), các giống gạo chống chịu với các điều kiện bất thuận có thể giúp nông dân đối phó với những thách thức của biến đổi khí hậu. Morell đã nhấn mạnh điều này trong bài giảng Millenium của ông tại M.S. Quỹ nghiên cứu M.S. Swaminathan tại Chennai, Ấn Độ vào ngày 10 tháng 2 năm 2017. Hơn nữa, ông đã đánh dấu gạo là "động cơ an ninh lương thực" vì hơn một nửa dân số thế giới đang dùng gạo là thực phẩm chính. Do đó, những nỗ lực của các nhà khoa học lúa gạo để cải thiện giống lúa là rất quan trọng trong việc giải quyết vấn đề đói nghèo và suy dinh dưỡng ở các nước đang phát triển.
Morell cũng đã thảo luận về các giống lúa đã sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu do IRRI và các đối tác của IRRI xây dựng tạo ra sản lượng cao và đồng thời chịu được lũ lụt, hạn hán và đất mặn.

Tham khảo bài viết trên IRRI
Nguồn:www.isaaa.org