ÁC NHÀ NGHIÊN CỨU XEM XÉT ÁP DỤNG KỸ THUẬT CHỈNH SỬA GEN ĐÍCH TRÊN CÂY DƯỢC LIỆU

Các công nghệ chọn tạo, dù là thông thường hay hiện đại, thường có mục đích tăng năng suất. Tuy nhiên, những phương pháp này đôi khi rất tốn kém và phức tạp, đặc biệt là khi cố gắng cải thiện những đặc điểm mong muốn mà không gây ra hiệu ứng đa hiệu.
Công nghệ chỉnh sửa gen đích (TGE) sử dụng các nucleotid thiết kế, bao gồm meganucleases, nucleotide ngón tay kẽm (ZFNs), các nucleotid effector kích hoạt giống như chất hoạt hóa (TALEN) và vùng trình tự lặp lại (CRISPR) được sử dụng để cải thiện các đặc điểm về mặt kinh tế ây trồng quan trọng.

Công nghệ TGEs này trở thành công cụ chọn tạo mới, là phương pháp tiếp cận thay thế cho chọn giống truyền thống, nhưng với hiệu quả cao hơn.

Saminathan Subburaj của Đại học Quốc gia Chungnam ở Hàn Quốc, cùng với các nhà nghiên cứu từ các viện nghiên cứu khác nhau, mô tả các nguyên tắc cơ bản của TGE cũng như những ưu điểm và khuyết điểm của chúng. Nghiên cứu của họ cũng thảo luận về tiềm năng sử dụng của TGE để cải thiện các đặc điểm của cây trồng.

Tham khảo thêm thông tin trên Horticulture, Environment, and Biotechnology.
Nguồn:www.isaaa.org