CÁC NHÀ KHOA HỌC KHẢO NGHIỆM CHUỐI BIẾN ĐỔI GEN KHÁNG TR4 KHU VỰC MIỀN BẮC TERRITORY, AUSTRALIA

Cơ quan quản lý công nghệ gen của Australia đã phê duyệt việc trồng thử nghiệm 5 năm chuối công nghệ sinh học ở phía Bắc Territory. Nghiên cứu được tiến hành bởi Giáo sư James Dale và các nhà khoa học khác của Đại học Công nghệ Queensland.

Các nhà nghiên cứu sẽ thử nghiệm 200 dòng chuối chuyển gen của Cavendish trên hơn 6 ha tại vùng Litchfield. Mục tiêu chính của thử nghiệm này là đưa ra giống đa kháng với Panama Tropical Race 4 (TR4), một loại bệnh nấm phổ biến tấn công chuối ở Bắc Territory từ năm 2015. Theo Giáo sư Dale, kết quả ban đầu của Nghiên cứu cho thấy có những dòng có khả năng kháng bệnh hoàn toàn. Ông cũng đề cập rằng không có chuối biến đổi gen được thương mại hoá ở Úc cho đến nay. Tuy nhiên, nếu bệnh Panama lan rộng, thì trách nhiệm của họ là làm việc cho đến khi chuối chuyển gen được cấp phép ở Úc để giúp đỡ những người trồng chuối.

Tham khảo thêm thông tin trên Fruit NetABC Rural.
Nguồn:www.isaaa.org