CÁC NHÀ KHOA HỌC GIẢI TRÌNH TỰ GENOME CÂY DIÊM MẠCH

Diêm mạch là một loại ngũ cốc phát triển mạnh trong môi trường khắc nghiệt, đất xấu. Loại ngũ cốc này từng là mặt hàng chủ lực của "Mother Grain" trong nền văn minh Aanh điêng cổ đại, nhưng mai một khi người Tây Ban Nha đến Nam Mỹ. Hiện tại, một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ King Abdullah do Giáo sư Mark Tester đứng đầu đã giải trình tự bộ gen chất lượng cao đầu tiên của diêm mạch Chenopodium và họ đã bắt đầu xác định các gen quy định cách cây trồng tăng trưởng và tạo thành lương thực.

Dự án, với sự tham gia của 33 nhà nghiên cứu từ bốn lục địa, trong đó có 20 người từ bảy nhóm nghiên cứu tại KAUST, sử dụng một kỹ thuật để ghép các nhiễm sắc thể hoàn toàn của C.quinoa. Bộ gen kết quả là trình tự diêm mạch có sẵn cao nhất cho đến nay, và mang lại những hiểu biết sâu sắc về các đặc điểm và cơ chế tăng trưởng của thực vật.

Dự án giải trình tự đã giúp xác định được các yếu tố phiên mã có thể kiểm soát sự sản xuất saponin triterpenoid kháng dinh dưỡng trong hạt diêm mạch. Nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy một đột biến xuất hiện gây ra sự tiếp nối thay thế và một mã dĩ truyền dừng sớm trong các dòng diêm mạch ngọt.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên Nature. Tham khảo chi tiết trên KAUST.
Nguồn:www.isaaa.org