CÁC NHÀ KHOA HỌC TIẾN HÀNH MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM CHỨC NĂNG GEN NHIỄM BỆNH PHẤN TRẮNG Ở CÀ TÍM

Các nhà khoa học Đại học và Trung tâm nghiên cứu Wageningen và cs. đã thực hiện mô tả đặc điểm chức năng của gen nhiễm bệnh phấn trắng (powdery mildew) gen SmMLO1 của cây cà tím để phát triển giống cà tím kháng bệnh PM. 

Cà tím, một loài rau quan trọng, có thể là vật chủ của nhiều bệnh do nấm gây ra, trong đó có bệnh phấn trắng. Một vài bản sao chép của họ gen MLO (Mildew Locus) là những yếu tố nhiễm bệnh PM bởi chúng mất sự điều hành mang tính chức năng của tính kháng mlo.Theo một nghiên cứu trước đó được thực hiện bởi Valentina Bracuto và đồng nghiệp, phân tử tương đồng MLO của cây cà tím là SmMLO1, đã được phân lập rất thành công. Thông qua SmMLO1 có quan hệ khá gần với gen nhiễm MLO có mặt trong nhiều loài cây trồng khác, nó thể hiện một sự thay thế amino acid “không đồng bộ” (non-synchronous) một cách đặc thù của vị trí protein số 422. 

Nghiên cứu tiếp theo đó cho thấy siêu biểu hiên của dòng chuyển gen chứa gen SmMLO1 trong cây cà chua liên quan đến tính kháng đối với pathogen gây bệnh PM. Điều này cho thấy SmMLO1 là yếu tố nhiễm đối với bệnh PM trong cây cà tím. Hơn nữa, tính nhiễm bệnh PM chuyển đổi trong quá trình thể hiện gen nhân tạo, s-SmMLO1, mã hóa một protein đồng nhất với SmMLO1, trừ khi có sự xuất hiện của T ở vị trí 422. Kết quả khẳng định rằng thay đổi amino acid không ảnh hưởng gì đến vai trò của protein được xem như là yếu tố nhiễm bệnh PM. 

Tham khảo nghiên cứu trên Transgenic Research.
Nguồn: www.isaaa.org